menyu
Новости
menyu

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ И ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ”
24-27 сентября 2019, Ташкент, Узбекистан
http://conference.inp.uz

ЎзФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуруда фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тузилди

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурудаги Олий аттестация комиссияси 2013 й. 22 июль, № 040-и-сонли буйруғига биноан ЎзФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуруда фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тузилди.
Кенгаш шифри 16.07.2013.FM.11.01
Диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган ихтисосликлар:
01.03.01 - Астрономия;
01.04.06 - Полимерлар физикаси;
01.04.07 - Конденсатланган холат физикаси;
01.04.08 - Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника
(физика-математика фанлари бўйича)
Мазкур илмий кенгаш асосида 01.04.01 – Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари, 01.04.02 –назарий физика, 01.04.12 – Юқори энергиялар физикаси (физика-математика фанлари бўйича) ихтисосликлари бўйича ўрнатилган тартибда бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилди.