menyu
Новости

Состав научного семинара


Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.331.01-рақамли илмий даражаларини берувчи илмий кенгаш қошидаги  илмий семинар
ТАРКИБИ

 РЎЙХАТИ

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили

Иш жойи, лавозими, илмийдаражаси,илмий унвони, семинардаги ихтисослик шифри

 1.  
Хидиров Ирисали
(раис)

1947

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.07

 1.  

Нуритдинов Салохутдин Насритдинович
(Раис ўринбосари)

1948

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор,01.03.01

 1.  

Игамов Сайрамбай Бадамбаевич
(илмий котиб)

1963

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

АртемовСергей Викторович

1943

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим,  01.04.08

 1.  

Кулабдуллаев Гайрат Асатович

1956

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.08

 1.  

Муминов Ахтам Ибрагимович

1942

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.08

 1.  

Мухаммедов  Суюн

1940

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор, 01.04.08

 1.  

Олимов  Косим

1951

ЎзР ФА “Физика -Қуёш” ИИЧБ ФТИ, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

Рахимов Абдулла Маннабович

1955

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович

1943

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, академик,  01.04.08

 1.  

СалихбаевУмар Сагитович

1951

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, директор, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.08

 1.  

Ярмухамедов Рахим

1943

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.08

 1.  

Турсунов Эргаш Махкамович

1960

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

Хугаев Авас Васильевич

1961

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.08

 1.  

Джуманов Сафарали Джуманович

1947

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.07

 1.  

Ибрагимова Эльвира Меметовна

1944

ЎзР ФА Ядро физикасиинститути, лаборатория мудири, физика-математикафанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.07

 1.  

Сулайманов Нодимжон Тургунпулатович

1966

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, кичик илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.07

 1.  

Нуритдинов Иззатилло

1951

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.07

 1.  

Ташметов Манноб Юсупович

1959

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим,01.04.07

 1.  

Каланов Маҳмуджон Умарович

1942

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.07

 1.  

Маҳкамов Шермахмат

1947

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, директор муовини, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим, 01.04.07

 1.  

Исломов Аҳатқул Ҳайитович

1960

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим, 01.04.07

 1.  

Амонов Мухтор Зиядуллаевич

1961

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.07

 1.  

Васидов Абдисамат

1951

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди,катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

Эгамбердиев Шухрат Абдуманнопович

 

1953

ЎзР ФА Астрономия институти, директор, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.03.01

 

 1.  

Ильясов Сабит Пулатович

1956

ЎзР ФА Астрономия институти, директор ўринбосари, физика-математика фанлари доктори, 01.03.01

 1.  

Ахмедов Бобомурот Жураевич

1963

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.03.01

 1.  

Миртаджиева Карамат Тахировна

1972

ЎзР ФА Астрономия институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим, 01.03.01

 1.  

Абдужаббаров Ахмаджон Адилжанович

1985

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, ката илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, 01.03.01

 1.  

Бурханов Отабек Анваржонович

1975

ЎзР ФА Астрономия институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, 01.03.01

 1.  

Тиллаев Юсуфжон Абдумажидович

1974

ЎзР ФА Астрономия институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, 01.03.01

 1.  

Ахунов Талат Ахматович

1977

ЎзР ФА Астрономия институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, 01.03.01

 1.  

Хайдаров Ренат Рашидович

1974

ЎзР ФА Ядрофизикаси институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.07

 1.  

Ашуров Нигмат Рустамович

1950

ЎзМУ қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси ИТМ, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор, 01.04.06

 1.  

Абдурахмонов Умарбек

1951

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.06

 1.  

Оксенгендлер Борис Леонидович

1945

ЎзМУ қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси ИТМ, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.06

 1.  

Холмуминов Абдулфатто Ахатович

1958

ЎзМУ қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси ИТМ, директор ўринбосари, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.06

 1.  

Рашидова Сайёра Шарафовна

1943

ЎзМУ қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси ИТМ, директор, кимё фанлари доктори, профессор, академик, 01.04.06

 1.  

Мамадалимов Абдугафур Тешабаевич

1947

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик, 01.04.06

 1.  

Саидов Абдулла Абдуназарович

1952

Турин Политехника университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор,  01.04.06